Zespół Caritas

Gromadzi ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój czas, umiejętności i dobra materialne. Członkowie zespołu wychodzą naprzeciw potrzebom swoich braci i sióstr w konkretny sposób. Dzięki nim osoby samotne mają z kim porozmawiać, bezdomni odnajdują ciepły kąt, osoby dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi otrzymują wsparcie. Jest to pomoc duchowa i materialna. Punkt charytatywny przy naszej parafii czyny jest w każdy czwartek od godz. 16.00 do 17.00 rozdając ubogim żywność, ubrania i artykuły higieniczne. Zespół angażuje się w akcje charytatywne organizowane w diecezji i w parafii.

Terminy spotkań

Każdy czwartek od godz. 16.00 do 17.00