Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla udzielenia osobnej łaski i darów Ducha Świętego, dzięki którym bierzmowany zyskuje siłę do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad. Sakramentu ten, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

W naszej parafii zgodnie z wytycznymi Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy sakrament bierzmowania przyjmują uczniowie kl. VIII. Przygotowanie rozpoczyna się na początku kl. VII i trwa dwa lata. Kandydat zobowiązany jest zgłosić się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie i złożyć stosowne dokumenty.

Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić osoby, które:

  • są ochrzczone i wierzące
  • regularnie praktykują swoją wiarę przez przystępowanie do sakramentów świętych
  • uczęszczają na lekcje religii
  • żyją w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej
  • biorą czynny udział w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu i zdały pozytywnie egzamin z katechizmu.

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

  • metryka chrztu św.
  • deklaracja kandydata i jego rodziców
  • zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii
  • pozwolenie proboszcza, jeżeli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii.

Świadek sakramentu bierzmowania ma być osobą ochrzczoną i praktykującą swoją wiarę. Postawą swojego życia ma dawać przykład życia chrześcijańskiego. Zalecamy, aby byli to rodzice lub rodzice chrzestnej osoby bierzmowanej.

 

Grupa dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na Facebooku.

Kapłan odpowiedzialny
Szczepan Litwiniuk

ks. Szczepan Litwiniuk

Terminy spotkań

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się według terminów ustalonych przez księdza prowadzącego, które podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.