Pokuta

Jest to sakrament pojednania wiernych z Bogiem.

W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnionych po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie.

„Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».” (J 20, 22-23)

W Naszej parafii do sakramentu pokuty można przystąpić codziennie przed każdą Mszą Świętą.

Dyżur spowiedniczy w Katedrze dostępny pod tym linkiem.