I Komunia Święta

Sakrament Eucharystii jest to sakrament, gdzie nasz Zbawiciel pod postaciami chleba i wina jest rzeczywiście i istotnie obecny. Ci którzy godnie i pobożnie przyjmują Eucharystię mogą liczyć na pomnażanie łaski uświęcającej i miłości, odpuszczenie grzechów lekkich, pomoc w wytrwaniu w dobrym aż do śmierci, uśmierzeniu pożądliwości, ochrony od grzechów śmiertelnych i dodania siły do dobrych uczynków.

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.” (KKK 1324)

W naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się każdego roku w Uroczystość Trójcy Świętej. W przygotowaniu, dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w każdą we Mszy św. o godz. 12.00.

Po uroczystym przyjęciu pierwszej komunii świętej dzieci obchodzą Biały Tydzień – gromadząc się codziennie na mszy o godzinie 18.00.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w szkole i przy parafii. Zapisy dzieci odbywają się na początku roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

  • Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu.
  • Jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż w dniu chrztu prosimy o powiadomienie o tym fakcie naszej kancelarii przy zapisywaniu dziecka, (potrzebny jest dokument sądowy zmiany nazwiska lub nowy akt urodzenia).
  • Jeśli dziecko pochodzi z innej parafii wymagana jest zgoda na przystąpienie do tego sakramentu od tamtejszego proboszcza.
Kapłan odpowiedzialny
Łukasz Bąk

ks. Łukasz Bąk

Terminy spotkań

Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odbywa się według terminów ustalonych przez księdza prowadzącego, które podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.