Pogrzeb

Kościół z wiarą w zmartwychwstanie grzebie ciała bądź prochy zmarłych ufając w życie wieczne w Królestwie Bożym. Pogrzeb katolicki jest świadectwem o osobie zmarłej, że była wierząca i związana ze wspólnotą Kościoła. Zgodnie z prawem kościelnym pogrzeb katolicki nie przysługuje osobom, które dokonały apostazji.

Dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach
  • pozwolenie z parafii, jeżeli zmarły ostatnio nie mieszkał na terenie tutejszej parafii.