Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci. Można ten sakrament przyjmować nawet kilka razy w życiu, jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź ciężkiej choroby.

Ten sakrament, zwany również sakramentem ostatniego namaszczenia, udziela łaski, dzięki której dorosły człowiek chory w niebezpieczeństwie życia otrzymuje pomoc duchowną, potrzebną zwłaszcza w chwili śmierci, a często także ulgę w chorobach ciała.

W naszej parafii sakramentu namaszczenia chorych udzielamy w razie potrzeby po wcześniejszym zgłoszeniu chorego w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Osoby obłożnie chore odwiedzamy przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W domu osoby chorej przystępującej do sakramentu namaszczenia należy przygotować:

  • stolik nakryty obrusem
  • krzyżyk i świece
  • wodę święconą
  • kawałek chleba lub cytryny oraz watę