Odnowa w Duchu Świętym

Na co dzień członkowie Odnowy starają się pogłębiać osobistą relację z Panem Jezusem, którego obierają jako swojego Pana i Zbawiciela. Czynią to poprzez: systematyczne rozważanie Słowa Bożego, modlitwę osobistą, wspólnotową, sakramenty święte, trwanie na adoracji Jezusa Eucharystycznego. Jako dzieci Boże uczą się dostrzegać i doświadczają Jego działania w najdrobniejszych wydarzeniach swojego życia. Dążą również codziennie do nawracania się przez budowanie relacji z drugim człowiekiem. Modlitwa ma charakter uwielbienia, dziękczynienia i wstawienniczy. W pierwszy wtorek miesiąca wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu.

Kapłan odpowiedzialny
Szczepan Litwiniuk

ks. Szczepan Litwiniuk

Terminy spotkań

Każdy wtorek o godz. 19.00