Małżeństwo

Sakramentem małżeństwa jest sam związek małżeński, ważnie zawarty między osobami ochrzczonymi, udziela on małżonkom łaski, żeby obowiązki, które biorą na siebie względem siebie samych i względem potomstwa, mogli spełniać należycie.

Ślub kościelny może się odbyć w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku osób z innych parafii potrzebujemy zgody księdza proboszcza z parafii zamieszkania jednej ze stron.

W sprawach sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej ustalając datę i godzinę ślubu. Zobowiązani są do odbycia nauk przedślubnych w parafii lub w wybranym ośrodku rekolekcyjnym (np. Dom Rekolekcyjny – Siedlanów).

Katechezy dla narzeczonych w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca w sali na plebanii. Narzeczeni zobowiązani są także zgłosić się na spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Od 6 do 3 miesięcy przed zawarciem sakramentu narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do księdza wikariusza w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. W parafii narzeczonego i narzeczonej wygłaszane są zapowiedzi przedślubne.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego

  • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważna do 6 miesięcy)
  • dowody tożsamości
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub odpis aktu zawarcia związku cywilnego
  • zaświadczenie o odbytych naukach, wizycie w Poradni Życia Rodzimego i spowiedzi przedślubnej
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
Terminy spotkań

Katechezy dla narzeczonych odbywają się II i IV niedzielę miesiąca w sali na plebanii