Akcja Katolicka

Ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskim. Akcja Katolicka angażuję się w posługę liturgiczną na Mszach Św i w parafialne akcje charytatywne.

Kapłan odpowiedzialny
Jacek Lusztyk

ks. Jacek Lusztyk

Terminy spotkań

Piątki przed Mszą św. wieczorową (przed 18:00)