Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa, jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa po to, aby dać Kościołowi biskupów, kapłanów i diakonów, gdy Apostołom i ich następcom w kapłaństwie dał władzę sprawowania ofiary Mszy świętej oraz odpuszczania i zatrzymywania grzechów.

,,Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.” (KKK 1536)

Więcej informacji odnośnie powołania do kapłaństwa można znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej.