Domowy Kościół

Wspólnota założona przez ks. Franciszka Blachnickiego, która  pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.  Grupa spotyka się w kręgu kilku małżeństw na wspólnej modlitwie, dzieleniu się swoim życiem i rozważaniem Słowa Bożego. Ważnym momentem formacji Domowego Kościoła jest udział w wyjazdach rekolekcyjnych. Małżeństwa wspierają siebie nawzajem i ubogacają się swoim przezywaniem wiary i posługi we wspólnocie Kościoła.

Kapłan odpowiedzialny

ks. Radosław Piotrowski