Chrzest

Sakrament chrztu ustanowił Pan Jezus przez obmywanie. Człowiek ochrzczony staje się członkiem mistycznego ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów, jeżeli jakie ma, oraz odpuszczenie wszystkich kar. Poprzez ten sakrament ochrzczony staje się dzieckiem Bożym i jest zdatny do przyjmowania innych sakramentów. Przyjęcie sakramentu chrztu świętego pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony powinien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,19-20)

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.00. W inne niedziele poza Liturgią Mszy Św. po uzgodnieniu z księżmi wikariuszami. Pragnienie chrztu dziecka zgłaszamy miesiąc przed chrztem, a do kancelarii razem z chrzestnymi zgłaszamy się w tygodniu poprzedzającym chrzest. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu nie ma Mszy chrzcielnych. W tym czasie sakramentu chrztu św. udzielamy w II dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 12.00.

Dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

  • aktu urodzenia dziecka z USC,
  • zaświadczenie o odbytych naukach chrzcielnych rodziców i chrzestnych,
  • zaświadczenie z parafii chrzestnych, gdy są z innej niż tutejsza.

Kandydat na rodzica chrzestnego ma być osobą wierzącą i praktykującą (nie może żyć w związku niesakramentalnym, a w przypadku młodzieży szkolnej ma uczęszczać na lekcje religii).

Miejscem przyjmowania sakramentu chrztu św. jest parafia aktualnego zamieszkania. W przypadku osób z innej parafii potrzebujemy zgody proboszcza parafii zamieszkania.

Kapłan odpowiedzialny
Szczepan Litwiniuk

ks. Szczepan Litwiniuk

Terminy spotkań

Katechezy chrzcielne I i III niedziele miesiąca o godz. 17.00 w sali na plebanii.