Ruch Światło-Życie

Ruch Światło Życie zwany oazą założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Gromadzi dzieci i młodzież na wspólnej modlitwie i dzieleniu się przeżywaniem swojej wiary. Oaza to miejsca budowania wspólnoty przyjaciół do tańca i różańca. Dzieci i młodzież podzielona jest na małe grupy, którym przewodniczy starszy oazowicz zwany animatorem. Co roku wspólnota przeżywa swoje 15 dniowe rekolekcje, które są czasem ładowania duchowych akumulatorów.

Kapłan odpowiedzialny
Łukasz Bąk

ks. Łukasz Bąk

Terminy spotkań

Odprawy animatorów w piątki po Mszy Św. wieczorowej

Social Media