Ogłoszenia Duszpasterskie 23.01.2022 r.

1. Dobiegła końca kolęda w naszej parafii. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo kolędowe w intencji rodzin, serdecznie dziękujemy. Było nam również bardzo miło gościć w Waszych domach na indywidualne zaproszenia. Podsumowując kolędę należy stwierdzić, że tylko połowa rodzin naszej parafii przeżyła kolędę na modlitwie w kościele bądź na indywidualnym spotkaniu z księdzem w domu. Połowa zaś z różnych powodów nie wzięła udziału w zaproponowanej przez nas formie kolędy. Niezależnie od tego wierzymy, że Bożę błogosławieństwo w nowym roku ogarnie wszystkie rodziny naszej parafii i ich domostwa.
Zebrane, z racji kolędy, ofiary posłużą nam na pokrycie kosztów energii i ogrzewania kościoła, plebanii i sal katechetycznych. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dziś przeżywamy również Liturgiczne Wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich. Msza św. dziękczynna odprawiona zostanie o godz. 16.00. W tej Mszy św. udział wezmą członkowie Parafialnego Bractwa „Strażnicy Kościoła”.