Ogłoszenia Duszpasterskie 20.02.2022 r.

1. Zarządzenie dotyczące modlitwy o pokój na Ukrainie.

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka oraz Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Polski w sprawie modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie zarządził, aby we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji, w czasie każdej Mszy świętej dodać wezwanie w modlitwie wiernych w tej intencji, a po zakończonej celebracji odśpiewać Suplikację.
Bardzo proszę Czcigodnych Księży o podjęcie tej modlitwy w swoich parafiach, jak również zachęcenie wiernych, szczególnie należących do różnych ruchów, wspólnot, grup modlitewnych czy stowarzyszeń do osobistej modlitwy w intencji utrzymania pokoju na naszym kontynencie.
Bp Grzegorz Suchodolski
Wikariusz Generalny

2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie formacyjne dla klas III Szkoły Podstawowej w sprawie I Komunii Świętej.

3. W środę, 23 lutego o godz. 17.00 w sali na plebanii spotkanie Parafialnego Bractwa Strażnicy Kościoła.

4. Powstała w Siedlcach Fundacja „Nasza Szkoła”, której główną misją jest wspieranie działalności i rozwój katolickich placówek oświatowych prowadzi kampanię 1 % podatku dla Fundacji, czyli wpłacenia 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na ten cel. Szczegóły w gablocie i na ulotkach.